Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 49 te Steenbergen

Op 20 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het revitaliseren van twee appartementengebouwen, gelegen aan de Molenweg 49,  4651 CH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002890.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.