Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 47 te Steenbergen

Op 7 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een schutting, en de horecabestemming aanpassen naar regulier wonen gelegen aan het perceel Molenweg 47, 4651 KX te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002691.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.