Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 2b te Dinteloord

Op 24 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een transformatorhuisje op het perceel gelegen Molenweg 2b,4671 PJ  te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001383.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.