Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 61 te Kruisland

Op 6 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het plaatsen van een kleine container op het perceel gelegen aan de Molenstraat 61, 4756 BB te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001015.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.