Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 10 te Kruisland

Op 10 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een bestaande woning op het perceel gelegen aan de Molenstraat 10, 4756 AL te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004577.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.