Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 168  te Steenbergen

Op 12 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het renoveren van een dak-/topgevel op het perceel gelegen aan de Moerstraatseweg 168, 4651 VB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001663.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.