Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 166  te Steenbergen

Op 6 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de sloop en herbouw stal/berging, gelegen aan het perceel Moerstraatseweg 166,  4651 VB te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003104.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.