Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 160a,  4651 VB te Steenbergen

Op 6 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een bijgebouw, gelegen aan het perceel Moerstraatseweg 160a, 4651 VB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001085.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.