Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 147 te Steenbergen

Op 29 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Moerstraatseweg 147, 4651 VC te Steenbergen.

 Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005272.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.