Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lindenburghlaan ong.  te Steenbergen

Op 31 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor graaf werkzaamheden, gelegen aan het perceel sectie W nummer 3937 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002571.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.