Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lindenburghlaan 7  te Steenbergen

Op 22 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en brandveilig gebruik’ ontvangen voor de nieuwbouw van het verpleeghuis De Lindenburgh, gelegen aan de Lindenburghlaan 7, 4651 TM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002927.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.