Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lindenburghlaan 7  te Steenbergen

Op 6 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , uitrit aanleggen of veranderen’, ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘kappen’ ontvangen voor de graafwerkzaamheden nieuwbouw Lindenburgh, gelegen aan het perceel Lindenburghlaan 7, 4651 TM te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002571.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.