Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 13 te Steenbergen

Op 15 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van kozijnen op het perceel aan de Ligneweg 13, 4651 SH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005070.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.