Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong.   te Steenbergen

Op 23 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal, gelegen aan het perceel Liberatorstraat ong, kadastraal bekend onder sectie E nummer 987 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002946.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.