Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat kavel 09, te Steenbergen

Op 29 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een nieuwbouw bedrijfsruimte, gelegen aan het perceel Liberatorstraat kavel 09, kadastraal bekend onder sectie E nummer 831 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002533.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.