Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Leerlooierij 1 te Steenbergen

Op 2 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen, gelegen aan het perceel Leerlooierij 1, 4651 SM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000619.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.