Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 91 te Kruisland

Op 28 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van de bestaande schuur, gelegen aan de Langeweg 91, 4756 SH te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003419.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.