Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4k te Kruisland

Op 3 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het verbouwen van een schoolgebouw tot woningen op het perceel gelegen aan de Langeweg 4k, 4756 AK te Kruisland

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002589.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.