Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4, 4756 AK te Kruisland

Op 23 februari 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van het pand gelegen aan het perceel Langeweg 4, 4756 AK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000887.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.