Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lancasterstraat 1 te Steenbergen

Op 28 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de huisvesting van perifere detailhandel, gelegen aan de Lancasterstraat 1, 4651 SR te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003810.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.