Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk te Steenbergen

Op 7 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van 19 bomen, 10 wilgen, 8 essen en 1 linde boom op het perceel gelegen aan de Kruislandsedijk ong. te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000081.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.