Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk ong. te Steenbergen

Op 14 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘werk of werkzaamheden’ ontvangen voor het bouwen van een interieur in de corridor kas, gelegen aan de Kruislandsedijk ong., kadastraal bekend onder sectie Z nummer 156 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17004064.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.