Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 3 te Steenbergen

Op 15 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de legalisatie inpandig gebruik van de loods en mantelzorgwoning, gelegen aan het perceel Kruislandsedijk 3, 4651 RH te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001321.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.