Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 3  te Steenbergen

Op 17 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het legaliseren van een woningen, gelegen aan het perceel Kruislandsedijk 3, 4651 RH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002382.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.