Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 32  te Steenbergen

Op 14 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het wijzigen van gebruik garage voor Bed&Breakfast op het perceel gelegen aan de  Kruislandsedijk 32, 4651 RD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000337.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.