Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg ong te Steenbergen

Op 20 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een kantine op het perceel gelegen aan de Krommeweg ong, kadastraal bekend sectie W nummer 3705  te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004310.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.