Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg 2b, 4651 RN te Steenbergen

Op 2 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het laten verleggen/verbreden van een oprit, gelegen aan het perceel Krommeweg 2b, 4651 RN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001018.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.