Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Korte Meten 2 te Steenbergen

Op 1 september 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het de aanleg van uitrit, gelegen aan de Korte Meten 2, 4671 CC te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003897.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.