Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 4  te Steenbergen

Op 15 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik ’ ontvangen voor het brandveilig gebruik van de locatie Stichting belangen Carnavalsbouwclubs, gelegen aan de Koperslagerij  4, 4651 SK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003636.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.