Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koos Veraartstraat 22 te Steenbergen

Op 2 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel gelegen aan de Koos Veraartstraat 22, 4652 AT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000935.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.