Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 1  te Steenbergen

Op 7 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ ontvangen voor het uitbreiden of veranderen van het bedrijf, gelegen aan het perceel  Spellestraat 1, 4756 SX te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003136.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.