Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 1.  te Kruisland

Op 7 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteiten ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets en Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ ontvangen voor het wijzigen het bedrijf, gelegen aan het perceel Kleine Spellestraat 1, 4756 SX te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003136.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.