Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 7 te Steenbergen

Op 23 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van 13 kastanjebomen en 2 essen  op het perceel gelegen aan de Kerkplein 7, 4651 AN te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004310.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.