Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 7, 4651 AN te Steenbergen

Op 25 februari 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van een vijftiental bomen, gelegen aan het perceel Kerkplein 7, 4651 AN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000914.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.