Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 71 te Steenbergen

Op 2 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het maken van een aanbouw bij de woning gelegen aan het perceel Kapelaan Kockstraat 71, 4651 XD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000600.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.