Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 54 te Steenbergen

Op 9 augustus 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor de noodkap van een berk, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 54, 4651 XE te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003458.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.