Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 45a te Steenbergen

Op 13 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit  ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 45a, 4651 XC te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002764.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.