Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 11 te Steenbergen

Op  15 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de achtergevel op het perceel gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 11, 4651 XB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001193.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.