Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kade ong. te Steenbergen

Op 31 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de bouw van een sanitairgebouw/havenkantoor op het perceel gelegen aan de Kade ong. kadastraal bekend W 3946, te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001436.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.