Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kade 9-11 te Steenbergen

Op 13 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het wijzigen van de gevel en het aanpassen van de draagconstructie op het perceel gelegen aan de Kade 9-11, 4651 BS te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000187.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.