Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend sectie A, Perceelnummer 689 te Dinteloord

Op 11 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van duikers in de watergangen op het perceel kadastraal bekend sectie A, perceelnummer 689 te Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000113.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.