Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 45 te Steenbergen

Op 4 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van reclamebord op de gevel van het pand op het perceel gelegen Kaaistraat 45, 4651 BM  te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003736.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.