Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 44 te Steenbergen

Op 16 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het vervangen van de kozijnen van het pand op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 44, 4651 BP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001727.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.