Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 1 te Steenbergen

Op 12 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het verbouwen van het bestaande pand op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 1, 4651 BL te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002087.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.