Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 14, 4651 BN te Steenbergen

Op 10 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ ontvangen voor de belettering van een winkelruit, gelegen aan het perceel Kaaistraat 14, 4651 BN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001253.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.