Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 13  te Steenbergen

Op 6 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan, voor de uitbreiding van de kapsalon gelegen aan het perceel Julianastraat 13, 4651 BX te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002664.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.