Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning jachthaven te Steenbergen

Op 13 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor plaatsen van 3 baniermasten op het perceel gelegen aan de Jachthaven, kadastraal bekend E 957 te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003337.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.