Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat ong. te Steenbergen

Op 22 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Hoogstraat ong. (nabij 27), 4651 XA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001388.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.