Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 14 te Steenbergen

Op 10 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het verbouwen van de woning op het perceel gelegen aan de Hoogstraat 14, 4651 XA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000556.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.