Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Holdebergsestraat 4  te Kruisland

Op 10 juni 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanvraag renovatie en verbouwing van bestaande vooroorlogse woning, gelegen aan  het perceel Holdebergsestraat 4, 4756 TG  te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002739.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.